Marloes de Laat grafisch ontwerp Nijmegen

Mijn naam is Marloes de Laat, conceptdenker en grafisch ontwerper in Nijmegen. Mijn werkwijze is een combinatie van analytisch en intuïtief ontwerp. Bij analytisch en intuïtief ontwerpen overzie je alle informatie en wordt in één keer duidelijk welke richting het ontwerp op moet.

logo ontwerp

rake vragen

visuele identiteitMarloes de Laat

Rake Vragen is een project van Pro Persona. Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma's en de mogelijke gevolgen.
De directheid van het project komt ook duidelijk naar voren in het ontwerp, draai niet om de hete bij heen, maar leg de vinger direct op de zere plek. 

rake-vragen-animatie.gif

www.rakevragen.nu

Logodesign & merknaam: Marloes de Laat
Website: www.canners.nl
Video: www.kevinvancreij.com


 

neem de tijd voor briljante ideeën

visuele identiteitMarloes de Laat

Het Instituut voor Onbewust leren maakt kennis over onbewust leren toegankelijk en toepasbaar voor de (onderwijs)praktijk. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat informatie ook op onbewust niveau verwerkt wordt. Dit gebeurt als je even afstand hebt genomen, tijdens je slaap of na een periode van afleiding. 

Het logo voor het Instituut voor Onbewust leren is samengesteld uit een zandloper en een briljant. 
"Als je even de tijd neemt, ontstaan de meest briljante ideeën."

logoontwerp_MarloesdeLaat-instituut-voor-onbewust-leren-840px.jpg
animatie-instituut-voor-onbewust-leren-logo-ontwerp-marloes-de-laat.gif